Největší výběr zahradních udíren!

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Sídlo firmy a fakturační údaje: SIGRESS, s.r.o., I. Olbrachta 1149/57, Trstená 028 01, IČO: 52 084 710, E-mail: info@zahradni-udirna.cz, Web: https://zahradni-udirna.cz

Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce

Inspektorát SOI pro Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č .: 041/7632 130, 041/7632 139

fax .: 041/7632 139

www.soi.sk

2. Způsob objednávání

- Kupující si může elektronicky objednat jakékoliv zboží, při kterém je příslušné tlačítko pro vložení zboží do košíku (obvykle označené "do košíku").

- Po stisknutí daného tlačítka (do košíku) se zboží automaticky přidá do košíku, ve kterém může kupující nákup prohlížet, editovat. Následně se postupuje podle jednotlivých kroků (výběrem způsobu dopravy a platby, vyplněním základních údajů a potvrzením objednávky). Základní údaje (zejména osobní údaje) budou použity pouze pro účely objednávky a následné plnění smlouvy.

- Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil (byl prodávajícím seznámen) o vlastnostech zboží, o jeho ceně a ostatních nákladech, jakož io tom, že tuto konkrétní výši ceny je povinen prodávajícímu uhradit a že si zvolil vyhovující způsob úhrady ceny z možností nabízených prodávajícím. Po vytvoření objednávky bude tato zaregistrována v systému e-shopu, o čemž bude kupující informován e-mailovým oznámením o potvrzení objednávky ( "Potvrzení objednávky").

- Doručením potvrzení o akceptování objednávky ( "Potvrzení objednávky") kupujícímu se smlouva o koupi zboží považuje za uzavřenou, přičemž jejím předmětem je dodání v objednávce specifikovaného zboží za tam uvedenou cenu, a to vše za podmínek uvedených na stránce https: // tedy, v těchto Všeobecných obchodních podmínkách av Reklamačním řádu.

- Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto obchodní podmínky přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

- Objednávka je podmíněna registrací.

3. Platební podmínky

- Všechny ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

- Kupující po uzavření smlouvy hradí platbu hotovostí (osobní odběr), dobírkou, převodem / vkladem na účet prodávajícího (pokud není určeno jinak).

4. Dodací podmínky

- Prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu v dohodnuté lhůtě.

- Úhradou se rozumí moment připsání úhrady na účet prodávajícího, na který měla být úhrada poukázána.

- Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v objednávce resp. je povinen zajistit převzetí zboží zmocněním jiné osoby. O odeslání objednávky / doručení objednávky bude kupující vyrozuměn buď prodávajícím nebo kurýrní službou.

- Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná (o čemž se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího), tak: prodávající a kupující se mohou dohodnout o prodloužení doby dodání objednaného zboží písemnou formou nebo telefonicky.

- Zboží na slovensku doručujeme kurýrní službou DPD. 

- Zboží posíláme i do České republiky zásilkovou společností Geis a DPD. Cena poštovného záleží podle celkové hmotnosti. Podrobnější informace o poštovném do České republiky najdete v dokumentu Dopravní a platební podmínky.

- V měsících Březen, Duben, Květen, Červen, Červenec se dodání kol prodlužuje o 3-5pracovných dní.

5. Právo odstoupení od smlouvy

- Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne převzetí zboží v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb., Přičemž se zavazuje doručit v písemné formě ,, Oznámení kupujícího o odstoupení smlouvy'' Odstoupením kupujícího od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Prodávající je povinen